Jag vill anmäla mig till Alla kan spela teater  2001 Studiecirkel

Sången går inte på av sig själv. Det är du som sjunger när du sjunger. Här är en stark utvecklingsmöjlighet:

SÅNG PÅGÅR – är en RÖK (röstöverkurs). Och som det låter: motsatsen (och komplementet) till KÖR. Sång Pågår lägger fokus på din egen, personliga röstutveckling. Vad är det som gör att du låter som du låter? Hur blir det när du gör på annat sätt?
    Sång Pågår vill vara ett forum där din ohejdade, vilda sånglust får fritt spelrum i fortsatt stödjande gemenskap. Vi jobbar med nya djärva mål, uttryck och konsten att träda fram ur sångskogens täta bladverk.
   
Ledare: Monica H Sperens.