Alla Kan Institutet


Willingness! 2017

Anmälan till infomöte om Willingness, måndag 8 maj kl 18.
Intresseanmälan till
kursen Willingness, lördag 10 juni.
Definitivanmälan till
kursen Willingness, lördag 10 juni.

Plats: Långa gatan 11 C, Djurgården, Stockholm.

Namn

Gatuadress eller box

Postnummer och orts

Telefon

E-post

ALLA KAN Institutet
08-747 21 94

info@allakaninstiutet.nu