Alla Kan Institutet


Djurgårdsvandring

Ja, visst vill jag gå med! Jag möter upp utanför Långa gatan 11 C, Djurgården:
Dagar/tider ännu ej bestämda.


Innan du kommer ber jag att du betalar 200:-, för helåret, till KommUnikAktion AB, plusgiro 69 24 73-2.
Och så blir jag jättetacksam om du meddelar mig: monica@monicasperens om du får förhinder.
Namn

Gatuadress eller box

Postnummer och ort

Telefon

E-post

ALLA KAN Institutet
info@allakaninstitutet.nu